Ceny

Przy każdej wyprawie podajemy ceny rozbite na części, a nie jedną zryczałtowaną. Dzięki temu każdy Uczestnik wie za co płaci i sam ustala, ile zamierza przeznaczyć na daną usługę.

Każda cena składa się z trzech części:

część I – jest to zaliczka i oferta cenowa organizatora. Ta część obejmuje: ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota, koszty organizacyjne, rezerwacje opłacone z góry. Przy każdym programie uwzględniono informacje, co dokładnie zawarte jest w cenie.

część II – jest to minimalna ilość dewiz, które Uczestnik powinien mieć przy sobie w trakcie wyjazdu. Obejmuje ona: wyżywienie, noclegi, środki transportu, bilety wstępów, napiwki. Wszystkie opłaty uiszczamy na miejscu bez żadnych marż biura, a uczestnik płaci tylko za siebie i za te usługi, z których faktycznie skorzystał.

przelot – jest to koszt przelotu do kraju docelowego. Nie jest on uwzględniony w części I ceny, ale podany w przedziale cenowym, ponieważ koszt przelotu zależy od momentu rezerwacji biletu lotniczego (zwykle najlepsze ceny są 2-3 miesiące wcześniej) i innych warunków (data, lotnisko wylotu/przylotu, promocje itp.). Uczestnik sam wykupuje bilet na przelot, chyba że wyraźnie poprosi o pomoc organizatora. Organizator nie nalicza opłat ani prowizji za dokonanie rezerwacji transportu.